Po Polsku

×
Po-polsku.pl to słownik tłumaczący popularne nazwy własne na język polski.
×

Organizacje

Nazwa oryginalnaNazwa po polskuOpis
African Development BankAfrykański Bank RozwojuAfrykański Bank Rozwoju (African Development Bank, AfDB) – finansowa organizacja międzynarodowa, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej, w celu finansowania wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny państw afrykańskich narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami bogactw naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa oraz wdrażaniem postępu technicznego, poprzez finansowanie szerokiego zakresu projektów i programów.
African National CongressAfrykański Kongres NarodowyAfrykański Kongres Narodowy (The African National Congress, ANC) – partia polityczna rządząca RPA od 1994 roku. Wcześniej organizacja narodowowyzwoleńcza czarnej ludności założona w 1912 roku pod nazwą Południowoafrykański Tubylczy Kongres Narodowy (nazwę tą stosowała do 1923 roku). Partia skupia w swoich szeregach zarówno lewicowców i liberałów, od 2002 roku oficjalnie określa się jako socjaldemokracja.
African UnionUnia AfrykańskaUnia Afrykańska (UA) – organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa afrykańskie (oprócz Maroka), powołana w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej 9 lipca 2002 roku na szczycie w Durbanie. Jej siedzibą jest Addis Abeba (Etiopia).
Alcoholics AnonymousAnonimowi AlkoholicyAnonimowi Alkoholicy (AA, ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest dwanaście kroków AA. Na dzień 1 stycznia 2013 roku General Service Office of Alcoholics Anonymous (Główne Biuro Służb AA, w polskim AA używa się nazwy Biuro Usług Ogólnych) oszacowało, że w 114 642 grupach spotyka się 2 131 549 członków. Grupy spotykają się w co najmniej 170 krajach a w 63 z nich funkcjonują autonomiczne biura służby krajowej.
American Psychological AssociationAmerykańskie Towarzystwo PsychologiczneAmerykańskie Towarzystwo Psychologiczne – American Psychological Association (APA) – stowarzyszenie psychologiczne liczące 150 000 członków na całym świecie i reprezentujące interesy psychologów w USA. Siedzibę ma w Waszyngtonie. Towarzystwo powstało w 1892 na Clark University. W 2010 APA opublikowało Raport na temat seksualizacji dziewcząt , będący dogłębna naukową analizą zjawiska .
Anglican CommunionWspólnota anglikańskaWspólnota anglikańska (Anglican Communion) - międzynarodowe, częściowo nieformalne zrzeszenie Kościołów anglikańskich, obejmujące obecnie 38 niezależnych Kościołów działających na całym świecie. Wszystkie one wywodzą się od Kościoła Anglii i z tego względu jego najwyższy dostojnik, arcybiskup Canterbury, uważany jest za głowę Wspólnoty. Nie posiada on jednak żadnej władzy nad innymi Kościołami, zaś jego rola ma znaczenie wyłącznie honorowe i stanowi symbol jedności anglikanów. Niektóre Kościoły (m.in. szkocki i amerykański) preferują określanie ich mianem \episkopalnych\, gdyż słowo \anglikański\ nadmiernie podkreśla, ich zdaniem, związki z Anglią. Podobna motywacja kieruje Kościołami czerpiącymi swe nazwy od państw, w których działają (np. Kościół Irlandii). Kościoły członkowskie Wspólnot
Arab LeagueLiga Państw ArabskichLiga Państw Arabskich (LPA, Liga Arabska; arab. جامعة الدول العربية, Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja; ang. League of Arab States, Arab League) – organizacja międzynarodowa utworzona 22 marca 1945 w Kairze na mocy Paktu ustanawiającego Ligę Państw Arabskich przez państwa powiązane wspólnotą języka, historii, kultury i religii. Powstanie Ligi zostało poprzedzone podpisaniem przez 7 krajów założycielskich Protokołu Aleksandryjskiego na konferencji przygotowawczej w Aleksandrii (25 września - 5 października 1944), której przewodniczył premier Egiptu. Obecnie jej członkami są 22 państwa oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Siedzibą LPA jest Kair (w latach 1979–1990 był nią Tunis).
Asia-Pacific Economic CooperationAPECAPEC (Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) – luźny układ integracyjny dotyczący współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku, powołany w 1989 r. w Canberze podczas nieformalnego spotkania 6 państw członkowskich ASEAN i Australii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Japonii i Korei Południowej. Sekretariat APEC został utworzony w 1993 roku i znajduje się w Singapurze. Szczyt APEC organizowany jest corocznie od 1993. Cele APEC:
Asian Development BankAzjatycki Bank RozwojuAzjatycki Bank Rozwoju (ADB, AsDB, ang. Asian Development Bank) – finansowa organizacja międzynarodowa, która powstała w 1966 roku w celu wspierania rozwoju gospodarczego i polepszenia warunków życia w rozwijających się państwach azjatyckich. Główna siedziba organizacji mieści się w Mandaluyong, w obszarze metropolitalnym Metro Manila, na Filipinach.
Asian Infrastructure Investment BankAzjatycki Bank Inwestycji InfrastrukturalnychAzjatycki Bank Inwestycji Infrastruktualnych (ang. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) – proponowana międzynarodowa instytucja finansowa, skupiająca się na wspieraniu budowy infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku. Bank postrzegany jest przez niektórych jako rywal Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz Azjatyckiego Banku Rozwoju, które kojarzone są z dominacją krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone.
Association of Southeast Asian NationsStowarzyszenie Narodów Azji Południowo-WschodniejStowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations – ASEAN) – organizacja polityczno-gospodarcza, powstała na gruzach Association of South-East Asia utworzonego przez Malezję, Filipiny i Tajlandię w 1961 roku. Założona 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. Jej siedzibą jest Dżakarta. Członkami są (w kolejności przystępowania): Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa założycielskie), Brunei (od 8 stycznia 1984), Wietnam (od 28 lipca 1995), Laos i Mjanma (od 23 lipca 1997), Kambodża (od 30 kwietnia 1999).
Badminton World FederationMiędzynarodowa Federacja BadmintonaMiędzynarodowa Federacja Badmintona (BWF ang. Badminton World Federation) – międzynarodowa organizacja sportowa zrzeszająca narodowe związki badmintona. Obecnie szefem organizacji jest Kang Young Joong.
Bank for International SettlementsBank Rozrachunków MiędzynarodowychBank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements (BIS)) – najstarszy bank międzynarodowy, utworzony 17 maja 1930 roku na konferencji w Hadze, jako efekt realizacji Planu Younga. Pierwotnie jego głównym celem było zarządzanie środkami wynikającymi z reparacji wojennych Niemiec po I wojnie światowej. Siedziba organizacji znajduje się w Bazylei.
Catholic ChurchKościół katolickiKościół katolicki, Kościół powszechny (gr. katholikos, powszechny) – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich. Kościół katolicki uważa siebie za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół założony przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów blisko 2 tysiące lat temu. Równość wszystkich Kościołów katolickich potwierdzono na II soborze watykańskim:
Central Intelligence AgencyCentralna Agencja WywiadowczaCentralna Agencja Wywiadowcza, CIA (ang. Central Intelligence Agency) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem na ich podstawie raportów dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych.
ComeconRada Wzajemnej Pomocy GospodarczejRada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – organizacja międzynarodowa państw bloku wschodniego koordynująca procesy ich integracji gospodarczej. Działała w okresie od 25 stycznia 1949 do 28 czerwca 1991.
Commonwealth of Independent StatesWspólnota Niepodległych PaństwWspólnota Niepodległych Państw (ros. Содружество Независимых Государств, СНГ – Sodrużestwo Nezawisimych Gosudarstw) – regionalne ugrupowanie integracyjne utworzone na mocy układu białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku. Zrzesza większość byłych republik Związku Radzieckiego. Zajmuje się m.in. współpracą polityczną, gospodarczą i problemami bezpieczeństwa międzynarodowego.
Commonwealth of NationsWspólnota NarodówWspólnota Narodów (ang. The Commonwealth, także Commonwealth of Nations; do 1949 Wspólnota Brytyjska, British Commonwealth i Brytyjska Wspólnota Narodów, British Commonwealth of Nations) – międzynarodowa organizacja powstała w 1931, gdy przyjęty został Statut Westminsterski. Obecnie zrzesza ona niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. Część z nich to dawne dominia brytyjskie.
Communist InternationalMiędzynarodówka KomunistycznaMiędzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), w skrócie Komintern (od ros. Коммунистический интернационал, Kommunisticzeskij internacyonał) – organizacja międzynarodowa, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie, w dniach 2–6 marca 1919 roku. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych, a wśród nich także Komunistyczną Partię Polski.
Congregation for the Doctrine of the FaithKongregacja Nauki WiaryKongregacja Nauki Wiary (tłumaczona także jako Kongregacja Doktryny Wiary lub Kongregacja ds. Wiary) – jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej.
Council of EuropeRada EuropyRada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.
Council of the Baltic Sea StatesRada Państw Morza BałtyckiegoRada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej.
Council of the European UnionRada Unii EuropejskiejRada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l'Union européenne, ang. Council of the European Union) – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej. Rady Unii Europejskiej nie należy mylić z Radą Europejską ani z Radą Europy. Jej spotkania odbywają się w Brukseli w Budynku Justus Lipsius.
Court of Arbitration for SportSportowy Sąd ArbitrażowySportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu, w skrócie CAS lub TAS (ang.: CAS, Court of Arbitration for Sport, fr.: TAS, Tribunal Arbitral du Sport) – międzynarodowy sąd arbitrażowy, powołany jako najwyższa instancja rozstrzygania sporów w dziedzinie sportu. Główna siedziba Sądu znajduje się w Lozannie w Szwajcarii; oddziały Sądu umieszczono w Nowym Jorku i Sydney, a tymczasowo Sąd zbiera się w miastach igrzysk olimpijskich, jeżeli zajdzie ku temu potrzeba.
Court of Justice of the European UnionTrybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym zwany potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; ang. Court of Justice of the European Union, franc. Cour de justice de l'Union européenne, w skrócie TSUE) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu. Obecnie składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.
Covenant of MayorsPorozumienie między burmistrzamiPorozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku.
Democratic Party (United States)Partia Demokratyczna (USA)Partia Demokratyczna (ang. Democratic Party) – jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych obok Partii Republikańskiej. Powstała w wyniku podziału Partii Demokratyczno-Republikańskiej około 1828 roku. Jest najstarszą funkcjonującą partią polityczną na świecie. Dominującym poglądem parlamentarzystów Partii Demokratycznej jest obecnie progresywizm (działacze Congressional Progressive Caucus) i centrum (działacze New Democrat Coalition), a mniejszość stanowią konserwatyści (Blue Dog Coalition).
ETSIEuropejski Instytut Norm TelekomunikacyjnychEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI) – niezależny instytut standaryzacyjny. Podstawowym zadaniem ETSI jest opracowywanie norm niezbędnych do stworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.
East African CommunityWspólnota WschodnioafrykańskaWspólnota Wschodnioafrykańska (ang. East African Community, EAC; suahili Jumuiya ya Afrika ya Mashariki) – międzyrządowa organizacja łącząca pięć wschodnioafrykańskich państw: Burundi, Kenię, Rwandę, Tanzanię, i Ugandę. Aktualnie kraje członkowskie przygotowują się do połączenia i stworzenia jednego państwa – Federacji Wschodnioafrykańśkiej. Przywódcy 5 państw tworzących Wspólnotę Wschodnioafrykańską (EAC) podpisali 30 listopada 2013 w stolicy Ugandy, Kampali protokół w sprawie ustanowienia unii walutowej w ciągu 10 lat.
Eastern Orthodox ChurchCerkiew prawosławnaCerkiew prawosławna, Kościół prawosławny – trzecia co do wielkości wspólnota wyznaniowa і druga co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.
Economic Community of West African StatesWspólnota Gospodarcza Państw Afryki ZachodniejWspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (fra. Commuauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO; ang. Economic Community of West African States, ECOWAS) - regionalna organizacja zrzeszająca 15 państw Afryki Zachodniej powstała na mocy traktatu z Lagos podpisanego 28 maja 1975. Głównym celem ECOWAS jest promowanie integracji ekonomicznej. Siedzibą organizacji jest Abudża, stolica Nigerii.
Economic Cooperation OrganizationOrganizacja Współpracy GospodarczejOrganizacja Współpracy Gospodarczej (ang. Economic Cooperation Organization, ECO) – organizacja międzynarodowa powołana w 1985 roku przez Iran, Turcję i Pakistan. Głównym celem działania organizacji jest współpraca gospodarcza pomiędzy państwami członkowskimi. Obecnie do ECO należy dziesięć państw Azji Środkowej i Zachodniej.
Eurasian Economic CommunityEuroazjatycka Wspólnota GospodarczaEuroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, zwana także Euroazjatycką Unią Gospodarczą (ros. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) – w skrócie EaWG lub rzadziej EWG – organizacja skupiająca pięć państw należących do WNP związanych unią celną. EaWG została powołana 10 października 2000 w Biszkeku. W zamyśle strony rosyjskiej wspólnota ma się stać lokomotywą współpracy w obszarze WNP, a także „twardym jądrem” tejże organizacji. Za główny cel współpracy EaWG uznaje się stworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej na obszarze postradzieckim.
Eurasian Economic UnionEuroazjatycka Unia GospodarczaEuroazjatycka Unia Gospodarcza (ros. Евразийский экономический союз, ЕврАзЭС, Ewrazijiskij ekonomiczeskij sojuz, JewrAzES biał. Еўразійскі эканамічны саюз, kaz. Еуразиялық экономикалық одақ, orm. Եվրասիական տնտեսական միություն, kir. Евразиялык экономикалык биримдик, ang. Eurasian Economic Union, EAEU) – wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do unii dołączyły także Armenia (10 października 2014 roku) i Kirgistan (23 grudnia 2014 roku).
European Atomic Energy CommunityEuropejska Wspólnota Energii AtomowejEuropejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA, także Euratom) – jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r. (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad konferencji mesyńskiej w 1955 roku.
European Aviation Safety AgencyEuropejska Agencja Bezpieczeństwa LotniczegoEuropejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency, EASA) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmująca się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie. Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku.
European Broadcasting UnionEuropejska Unia NadawcówEuropejska Unia Nadawców (ang. European Broadcasting Union, w skrócie EBU; franc. Union européenne de radio-télévision, w skrócie UER), nazywana także Eurowizją, powstała w 1950 roku jako organizacja skupiająca publiczne (niekomercyjne) stacje radiowe i telewizyjne Europy Zachodniej w celu wymiany realizowanych programów i wspólnej produkcji audycji dla widzów w wielu krajach. W socjalistycznej Europie Wschodniej powstała kilkanaście lat później konkurencyjna instytucja - Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji (Interwizja). Polskie Radio i Telewizja należały do Interwizji. W latach 1977–1980 Festiwal w Sopocie miał nawet formułę \Festiwalu Interwizji\, konkurencyjnego dla Konkursu Piosenki Eurowizji.
European Club AssociationEuropejskie Stowarzyszenie KlubówEuropejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) jest samodzielnym, niezależnym organem bezpośrednio reprezentującym drużyny piłkarskie w Europie. Zadaniem ECA jest ochrona i promocja Europejskiej klubowej piłki nożnej. Do celów organizacji należy także stworzenie nowego, bardziej demokratycznego modelu zarządzania, który podkreśliłby kluczową rolę klubów w piłce nożnej.
European CommissionKomisja EuropejskaKomisja Europejska, KE – organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela. W potocznym rozumieniu termin „Komisja Europejska” może także oznaczać całą administrację podległą 28 komisarzom. Obecnie pracuje w niej około 25 tys. urzędników.
European Committee for StandardizationEuropejski Komitet NormalizacyjnyEuropejski Komitet Normalizacyjny (używany jest skrótowiec CEN od fr. Comité européen de normalisation) – prywatne stowarzyszenie techniczne typu „non-profit”, działające w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli, utworzone oficjalnie w 1974 roku (rozpoczęło działalność w Paryżu w roku 1961).
European Committee of the RegionsKomitet RegionówKomitet Regionów – organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej (UE). Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy (tj. regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej UE. W 2011 r. Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny zapowiedzieli szeroką współpracę na rzecz strategii Europa 2020.
European Court of AuditorsEuropejski Trybunał ObrachunkowyTrybunał Obrachunkowy (fr. Cour des Comptes, ang. Court of Auditors), zwany też Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), Trybunałem Rewizyjnym, Trybunałem Audytorów lub Trybunałem Rewidentów Księgowych – instytucja Unii Europejskiej kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Działa od 18 października 1977. Powołany został na mocy tzw. II traktatu budżetowego z 22 lipca 1975 (wówczas jako organ wspólnotowy, jako instytucja funkcjonuje od Traktatu z Maastricht). Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.
European Democratic PartyEuropejska Partia DemokratycznaEuropejska Partia Demokratyczna (ang. European Democratic Party, fr. Parti démocrate européen, EDP) – europejska partia polityczna, skupiająca ugrupowania centrowe i socjalliberalne, powołana w 2004.
European Economic AreaEuropejski Obszar GospodarczyEuropejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Polska podpisała umowę o członkostwie w EOG 14 października 2003 w Luksemburgu. Została ona ratyfikowana 8 października 2004. Polska weszła do EOG w momencie jej wejścia w życie tj. 6 grudnia 2005.
European Economic CommunityWspólnota EuropejskaWspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.
European Environment AgencyEuropejska Agencja ŚrodowiskaEuropejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) – agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. Jest kierowana przez zarząd złożony z przedstawicieli rządów krajów członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, oraz dwóch naukowców wyznaczonych przez Parlament Europejski wspomaganych przez komitet naukowy. Prezes Zarządu i czterech wiceprezesów piastuje stanowisko przez okres 3 lat.
European Free Trade AssociationEuropejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH (ang. European Free Trade Association, EFTA) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy Konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Siedziba Sekretariatu EFTA mieści się w szwajcarskiej Genewie.
European Green PartyEuropejska Partia ZielonychEuropejska Partia Zielonych (European Green Party) – europejska partia polityczna założona przez 32 partie członkowskie Europejskiej Federacji Partii Zielonych na kongresie 20-22 lutego 2004 roku w Rzymie. Reprezentuje ją dwoje rzeczników, aktualnie (od października 2009) są to: Monica Frassoni i Reinhard Bütikofer. Obecnie w skład EPZ wchodzi 36 partii członkowskich i 9 partii-obserwatorów. Do najważniejszych ciał EPZ należą Kongres, Rada i Komitet.
European Handball FederationEuropejska Federacja Piłki RęcznejEuropejska Federacja Piłki Ręcznej (oficjalny skrót EHF, od ang. European Handball Federation) – międzynarodowa organizacja sportowa, zrzeszająca 50 krajowych związków piłki ręcznej oraz 3 członków specjalnych, mająca na celu organizowanie, koordynowanie i promowanie całości spraw związanych z tą dyscypliną sportu (również wersji plażowej) w Europie – zwłaszcza wszelkich, oficjalnych rozgrywek międzynarodowych - klubowych i reprezentacyjnych - we wszystkich kategoriach wiekowych (seniorskich, młodzieżowych, juniorskich) u kobiet oraz mężczyzn.
European Investment BankEuropejski Bank InwestycyjnyEuropejski Bank Inwestycyjny, EBI (ang. European Investment Bank, fr. Banque Européenne d'Investissement) – instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu.Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).
European Olympic CommitteesEuropejski Komitet OlimpijskiEuropejski Komitet Olimpijski – organizacja sportowa mająca swoją siedzibę w stolicy Włoch - Rzymie. Członkami komitetu jest 50. narodowych komitetów olimpijskich. Polskę reprezentuje - od 1919 roku - Polski Komitet Olimpijski. Europejski Komitet Olimpijski jest organizatorem igrzysk europejskich (od 2015 roku) i europejskiego festiwalu młodzieży (od 1991 roku).
European OmbudsmanEuropejski Rzecznik Praw ObywatelskichEuropejski Rzecznik Praw Obywatelskich (pot. euroombudsman; ang. European Ombudsman) – jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy traktatu z Maastricht z 1992, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997. Siedziba Rzecznika mieści się w Strasburgu.
European ParliamentParlament EuropejskiParlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.
European People's PartyEuropejska Partia LudowaEuropejska Partia Ludowa (dawniej określana też jako Europejska Partia Obywatelska; fr. Parti Populaire Européen, PPE, ang. European People’s Party, EPP), EPL – europejska partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów Unii Europejskiej. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej.
European People's Party GroupEuropejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci)Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim, której początki sięgają pierwszej połowy lat 50. Zrzesza przede wszystkim deputowanych organizacji należących do Europejskiej Partii Ludowej. Od 1999 (tj. od V kadencji) jest największą grupą polityczną w PE.
European Southern ObservatoryEuropejskie Obserwatorium PołudnioweEuropejskie Obserwatorium Południowe (ang. European Southern Observatory – ESO) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskie kraje, powołana w 1962 roku w celu budowy i utrzymywania obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej.
European Space AgencyEuropejska Agencja KosmicznaEuropejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Agencja została powołana na mocy konwencji z 30 maja 1975. Mimo że sama konwencja weszła w życie dopiero 30 października 1980, organizacja zaczęła działać już w 1975 roku. Powstała z połączenia jej poprzedniczek – Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ESRO) i Europejskiej Organizacji Rozwoju Rakiet Nośnych (ELDO).
European UnionUnia EuropejskaUnia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 roku nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
European Volleyball ConfederationEuropejska Konfederacja Piłki SiatkowejEuropejska Konfederacja Piłki Siatkowej (oficjalny skrót CEV, od fra. Confédération Européenne de Volleyball) – międzynarodowa organizacja sportowa z siedzibą w Luksemburgu, założona 21 października 1963, zrzeszająca wszystkie 55 europejskie krajowe związki piłki siatkowej, zajmująca się koordynowaniem rozwoju piłki siatkowej w Europie. Stanowisko jej prezydenta piastuje Serb Aleksandar Boricic. CEV jest odpowiedzialna za organizowanie wszelkich oficjalnych międzynarodowych rozgrywek siatkarskich (siatkówki halowej) w Europie, zarówno żeńskich, jak i męskich, na szczeblu:
EuropolEuropejski Urząd PolicjiEuropejski Urząd Policji, czyli Europol (ang. European Police Office) to policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Pierwsza wzmianka o utworzeniu Europolu pojawiła się w Traktacie z Maastricht, zawartym w 1992 roku. Agencja rozpoczęła ograniczone działania 3 stycznia 1994 r., jako Europol Drugs Unit (EDU). W 1998 roku państwa członkowskie ratyfikowały Konwencję o Europolu, która weszła w życie jeszcze w październiku tego samego roku. Europejska agencja policyjna swoją pracę rozpoczęła 1 lipca 1999 roku, jednostka funkcjonuje do dzisiaj. Europol posiada osobowość prawną.
EurostatEuropejski Urząd StatystycznyEuropejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office), Eurostat – urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, powstał w 1972 roku. Eurostat zastąpił wcześniejszy Statistical Office of the European Community (SOEC), które funkcjonowało od 1959 r. Wcześniej funkcje statystyczne pełniły: Statistical Division (lata 1954-1959), a od 1952 do 1954 European Community of Steel and Coal Statistical services. Nowe zasady jego działalności i nowe wytyczne zostały ustanowione w 1987 roku na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego. Eurostat wydaje biuletyn Sigma.
EurozoneStrefa euroStrefa euro, Euroland – grupa państw, których walutą jest euro.
FIDEMiędzynarodowa Federacja SzachowaMiędzynarodowa Federacja Szachowa (fr. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) – utworzona 20 lipca 1924 r. w Paryżu organizacja międzynarodowa, zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego świata, w tym Polski Związek Szachowy. Mottem FIDE jest Gens una sumus (łac. Jesteśmy jedną rodziną). Od 1995 r. na czele FIDE stoi Kirsan Ilumżynow, były prezydent rosyjskiej republiki autonomicznej Kałmucji. W 1928 w Hadze FIDE jako pierwsza organizacja sportowa podjęła historyczną decyzję - zrównała prawa amatorów i zawodowców.
FINAŚwiatowa Federacja PływackaFINA – Światowa Federacja Pływacka; (fr. Fédération Internationale de Natation) – międzynarodowa organizacja pływacka powstała 19 lipca 1908 roku w Londynie. Obecnie zrzesza 202 federacje krajowe (51 z Afryki, 43 z Azji, 51 z Europy, 16 z Oceanii i 41 z Ameryki) z siedzibą w Lozannie. Uznawana przez Międzynarodowy komitet olimpijski za światową federację zarządzającą pięcioma sportami wodnymi (pływaniem, pływaniem na wodach otwartych, skokami do wody, pływaniem synchronicznym i piłką wodną). Prezydentem FINA jest od 2009 Urugwajczyk Julio Maglione.
Federal Bureau of InvestigationFederalne Biuro ŚledczeFederalne Biuro Śledcze, FBI (ang. Federal Bureau of Investigation) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się przestępstwami wykraczającymi poza granice danego stanu. Jest jedną ze służb specjalnych pilnujących bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. FBI także pełni funkcję głównej agencji kontrwywiadowczej, monitorując i udaremniając szkodliwą działalność służb wywiadowczych innych państw na terenie Stanów Zjednoczonych oraz przypadki potencjalnego lub rzeczywistego pogwałcenia amerykańskich praw regulujących działalność wywiadowczą przez agentów amerykańskich i obcych.
Federal Communications CommissionFederalna Komisja ŁącznościFederalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) – amerykańska agencja regulująca zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją. Pierwotnym celem funkcjonowania agencji było zaprowadzenie porządku w dziedzinie komunikacji telegraficznej i radiowej. Z czasem rozszerzono jej kompetencje o radiofonię, telekomunikację i wszystkie formy telewizji. Posiada liczne zadania o charakterze regulacyjno-kontrolnym. Przydziela częstotliwości i koncesje. Ma również prawo inicjatywy ustawodawczej.
Federal Emergency Management AgencyFederalna Agencja Zarządzania KryzysowegoFederalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (ang. Federal Emergency Management Agency) – amerykańska agencja, od 2003 roku podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA, odpowiadająca za zarządzanie kryzysowe. Jej obecnym administratorem jest William Craig Fugate.
Federal Reserve SystemSystem Rezerwy FederalnejSystem Rezerwy Federalnej, potocznie Rezerwa Federalna (ang. Federal Reserve System, Federal Reserve, Fed) – bank centralny Stanów Zjednoczonych. Bank ten powstał na mocy Ustawy o Rezerwie Federalnej z 1913 roku. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, najistotniejsze zmiany wprowadzono w latach 1933 i 1935 oraz w roku 2010. Ustawy z lat trzydziestych XX wieku utworzyły z siedmioosobowej Rady Gubernatorów faktyczne jądro decyzyjne banku. Ponadto ustawą bankową (Banking Act 1933) utworzono Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee – FOMC), odpowiedzialny za decyzje w przedmiocie kształtowania założeń amerykańskiej polityki pieniężnej. Jednocześnie kolejną ustawą bankową (Banking Act 1935) przyznano w tym gremium większość absolutną powoływanym przez p
Federal Security ServiceFederalna Służba Bezpieczeństwa Federacji RosyjskiejFederalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB, ros. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ) – służba specjalna w Rosji utworzona 3 kwietnia 1995 z przekształcenia Federalnej Służby Kontrwywiadowczej (1993-1995). Liczy od 200 do 350 tys. funkcjonariuszy i tajnych współpracowników. Ogromna większość kadry kierowniczej to dawni oficerowie KGB lub coraz częściej młode osoby, powiązane rodzinnie z tym kręgiem i absolwenci elitarnej Akademii FSB, np. Andriej Patruszew (syn Nikołaja Patruszewa) czy Piotr Fradkow (syn Michaiła Fradkowa).
French Academy of SciencesFrancuska Akademia NaukFrancuska Akademia Nauk (fr. Académie des sciences) – korporacja uczonych założona w roku 1666 przez Ludwika XIV. Bezpośrednim inicjatorem jej utworzenia był Jan Baptysta Colbert, którego zamysłem było pobudzenie i wsparcie badań naukowych we Francji. Założenie tej akademii było prekursorskim posunięciem w dziedzinie organizacji nauki w XVII i XVIII wieku – była ona jedną z pierwszych tego rodzaju instytucji.
French Foreign LegionLegia CudzoziemskaLegia Cudzoziemska (fr. La Légion étrangère) – francuska elitarna zawodowa jednostka bojowa, w której formalnie mogą służyć wyłącznie obywatele obcych państw. W praktyce jednak od 5% do 10% żołnierzy stanowią rodowici Francuzi, którzy dostają przy rekrutacji obywatelstwo Belgii, Szwajcarii lub Luksemburga. Legia, jako elitarna formacja wojskowa, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem i uzbrojeniem - lepszym, niż pozostałe jednostki armii francuskiej.
Fédération Aéronautique InternationaleMiędzynarodowa Federacja LotniczaMiędzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI - Fédération Aéronautique Internationale) – międzynarodowa federacja zrzeszająca aerokluby narodowe, założona w 1905 roku w Paryżu. Siedzibą organizacji jest Lozanna. FAI zajmuje się między innymi ustanawianiem ogólnoświatowych norm w sportach lotniczych. Nominuje międzynarodowych sędziów, kataloguje rekordy lotnicze, przyznaje nagrody zasłużonym, organizuje zawody World Air Games (WAG) oraz sprawuje opiekę nad innymi światowymi i kontynentalnymi zawodami i wydarzeniami lotniczymi.
Fédération Cynologique InternationaleMiędzynarodowa Federacja KynologicznaMiędzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI, Fédération Cynologique Internationale) mająca siedzibę w Thuin w Belgii – nadrzędna jednostka dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem nienależące do FCI są między innymi Stany Zjednoczone Wielka Brytania. Nie należy mylić z Federación Canina Internacional (F.C.I.).
Fédération Internationale de MotocyclismeMiędzynarodowa Federacja MotocyklowaMiędzynarodowa Federacja Motocyklowa, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), założona 21 grudnia 1904 roku w Paryżu. Obecnie siedziba federacji mieści się w Szwajcarii.
Fédération Internationale de VolleyballMiędzynarodowa Federacja Piłki SiatkowejMiędzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (oficjalny skrót FIVB, od fr. Fédération Internationale de Volleyball) – międzynarodowa organizacja sportowa z siedzibą w Lozannie (od 1984), założona w dniach 18-20 kwietnia 1947 (podczas Kongresu w Paryżu), zrzeszająca 221 federacji piłki siatkowej (2015), zajmująca się koordynowaniem rozwoju piłki siatkowej na świecie.
Goethe-InstitutInstytut GoethegoInstytut Goethego (niem. Goethe-Institut e.V.) – instytucja kultury działająca na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako stowarzyszenie pożytku publicznego z Centralą w Monachium (Niemcy). Instytut Goethego, noszący imię wybitnego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethe (1749–1832), pełni za granicą rolę niemieckiego instytutu kultury. Celem założonej w 1951 roku instytucji jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, jak również prezentowanie nowoczesnego obrazu Niemiec. Obecnie Instytut Goethego posiada 136 instytutów i 11 biur kontaktowych w 92 krajach.
Gulf Cooperation CouncilRada Współpracy Zatoki PerskiejRada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council – w skrócie GCC), nazywana również Radą Krajów Zatoki, powstała 25 maja 1981 roku w Rijadzie. W jej skład wchodzi 6 państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od początku roku 2011 trwają prace nad przyłączeniem Jemenu, Jordanii i Maroka.
Holy SeeStolica ApostolskaStolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
Institut de Droit InternationalInstytut Prawa MiędzynarodowegoInstytut Prawa Międzynarodowego (fr. Institut de droit international) jest prywatną organizacją naukową, niezależną od rządu żadnego państwa, której celem jest praca nad rozwojem prawa międzynarodowego i wprowadzanie go w życie.
Inter-Parliamentary UnionUnia MiędzyparlamentarnaUnia Międzyparlamentarna (ang. Inter-Parliamentary Union, IPU; fr. Union interparlementaire, UIP) – organizacja międzynarodowa skupiająca parlamentarzystów z wszystkich krajów świata mających parlamenty (z Polski jest to Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej). Unia międzyparlamentarna powstała w 1889 roku w Paryżu, a od 1921 roku jej siedzibą jest Genewa.
International Air Transport AssociationMiędzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników PowietrznychMiędzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association = IATA) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie (Szwajcaria) skupiająca dziś 260 przewoźników wykorzystujących linie lotnicze. Przewoźnicy powietrzni zrzeszeni w IATA byli oskarżani m.in. o działania kartelowe ze względu na powszechne ustalanie cen za pośrednictwem organizacji. Z tego też względu wiele tanich linii lotniczych nie stało się pełnoprawnym członkiem IATA[potrzebny przypis]. Głównym zadaniem organizacji jest wsparcie dla przemysłu lotniczego w sprawach uczciwej konkurencji oraz jednorodności cen biletów:z tego względu IATA podzieliła świat na trzy regiony:
International Astronomical UnionMiędzynarodowa Unia AstronomicznaMiędzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXIX, odbył się w sierpniu 2015 w Honolulu), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.
International Atomic Energy AgencyMiędzynarodowa Agencja Energii AtomowejMiędzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) – organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Agencja ma swoją siedzibę w Wiedniu (Austria). Dodatkowo posiada dwa biura ochrony regionalnej w Toronto (Kanada) i Tokio (Japonia) oraz laboratoria w: Seibersdorfie (Austria), Wiedniu (Austria), Monako i Trieście (Włochy).
International Campaign to Ban LandminesMiędzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min PrzeciwpiechotnychMiędzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych, (en: International Campaign to Ban Landmines; ICBL) – organizacja międzynarodowa walcząca o wyeliminowanie min przeciwpiechotnych. Została założona w 1992. Wraz z założycielką i koordynatorką prac Kampanii, Jody Williams, organizacja została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w 1997. Jednym z sukcesów organizacji jest wprowadzenie w życie traktatu ottawskiego w roku 1997.
International Chamber of CommerceMiędzynarodowa Izba HandlowaMiędzynarodowa Izba Handlu (ang. International Chamber of Commerce) – organizacja pozarządowa przedsiębiorstw i izb przemysłowo-handlowych zajmująca się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych oraz międzynarodowym arbitrażem gospodarczym. Zasady stworzone przez Izbę: \n* arbitrażu gospodarczego – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy \n* handlowe – międzynarodowe Incoterms, Combiterms (z FIATA) \n* obsługi akredytyw dokumentowych – UCP 600 \n* obsługi inkasa bankowego – UCP 522 \n* obsługi rembursów międzybankowych – URR 525
International Civil Aviation OrganizationOrganizacja Międzynarodowego Lotnictwa CywilnegoOrganizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego. Głównymi organami ICAO są: Zgromadzenie, Rada oraz Sekretariat. Na czele Rady stoi Przewodniczący, natomiast nadzór nad Sekretariatem sprawuje Sekretarz Generalny.
International Commission on StratigraphyMiędzynarodowa Komisja StratygrafiiMiędzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS) (ang. International Commission on Stratigraphy) – największe ciało naukowe Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, zajmujące się stratygrafią na skalę globalną. Jednym z głównych jej zadań jest ustalenie standardowej dla całego świata tabeli stratygraficznej. W skład ICS wchodzi ok. 400 stałych członków i ponad 2000 stratygrafów z całego świata, biorących udział w przedsięwzięciach Komisji.
International Committee of the Red CrossMiędzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyżaMiędzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, MKCK – organizacja humanitarna z siedzibą w Genewie, której głównym celem działania jest pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. MKCK jest czterokrotnym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
International Council for ScienceMiędzynarodowa Rada NaukiMiędzynarodowa Rada Nauki (ang. International Council for Science, ICSU) – pozarządowa organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki. W skład ICSU wchodzi obecnie (listopad 2012) 120 krajowych organizacji naukowych, reprezentujących 140 krajów, a także 31 międzynarodowych unii naukowych. Polskę reprezentuje Polska Akademia Nauk (PAN). Do ICSU należą też 22 międzynarodowe stowarzyszenia naukowe, nie mają one jednak prawa głosu. Do międzynarodowych organizacji zrzeszonych w ICSU należą między innymi:
International Council of MuseumsMiędzynarodowa Rada MuzeówMiędzynarodowa Rada Muzeów (ang. International Council of Museums, ICOM) – międzypaństwowa, pozarządowa organizacja muzeów, utworzona w roku 1946 przy wsparciu UNESCO w celu reprezentacji interesów muzeów. ICOM składa się z 118 komitetów narodowych i 30 międzynarodowych komitetów specjalistycznych. Siedzibą sekretariatu generalnego jest Paryż. ICOM posiada około 26 tysięcy członków w 151 krajach. Językami oficjalnymi są francuski, angielski i hiszpański. Siedzibą Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
International Criminal CourtMiędzynarodowy Trybunał KarnyMiędzynarodowy Trybunał Karny, MTK (ang. International Criminal Court, ICC) – pierwszy w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Siedzibą trybunału jest Haga. Powstał na podstawie przyjętego w nocy z 17 na 18 lipca 1998 Statutu Rzymskiego, wynegocjowanego po pięciu tygodniach obrad w siedzibie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) w Rzymie. Za przyjęciem Statutu głosowało 120 spośród 162 delegatów państw uczestniczących w konferencji. 7 państw odmówiło swojego podpisu pod dokumentem bądź nie ratyfikowało go – były to m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Izrael. Rozpoczęcie funkcjonowania Trybunału nastąpiło 1 lipca 2002, zgodnie z artykułem 126
International Criminal Tribunal for the former YugoslaviaMiędzynarodowy Trybunał Karny dla byłej JugosławiiMiędzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY; niderl. Voormalig Joegoslavië Tribunaal) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 maja 1993.
International Democrat UnionMiędzynarodowa Unia DemokratycznaMiędzynarodowa Unia Demokratyczna (ang. International Democrat Union, IDU) - organizacja międzynarodowa, skupiająca konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne partie polityczne. Została założona w roku 1983. Do Unii należą 54 partii, m.in.: Kilka partii ma status ugrupowań stowarzyszonych Unii. Są to m.in.: \n* Białoruski Front Ludowy (Białoruś), \n* Zjednoczona Partia Obywatelska (Białoruś), \n* Nowa Prawica (Gruzja), \n* Partia Narodowa (Malta), \n* RENAMO (Mozambik), \n* Sojusz Demokratyczny Turnhalle (Namibia), \n* Batkiwszczyna (Ukraina).
International Development AssociationMiędzynarodowe Stowarzyszenie RozwojuMiędzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang.: International Development Association, IDA) - organizacja utworzona 24 września 1960 jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są jednocześnie władzami Stowarzyszenia. Siedziba IDA mieści się w Waszyngtonie. Organizacja ma na celu pomoc najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek. Członków IDA można podzielić na dwie grupy: \n* kraje o wysokim dochodzie narodowym, które nie korzystają z kredytów \n* kraje rozwijające się, które zaciągają kredyty Do kogo trafiają pożyczki:
International Electrotechnical CommissionMiędzynarodowa Komisja ElektrotechnicznaMiędzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC (od ang. International Electrotechnical Commission) – globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych, będące podstawą norm krajowych oraz odniesieniem dla przetargów i kontraktów międzynarodowych. Siedzibą organizacji jest Genewa.
International Energy AgencyMiędzynarodowa Agencja EnergetycznaMiędzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) 18 listopada 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.
International Federation of Film CriticsMiędzynarodowa Federacja Krytyków FilmowychMiędzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych (fr. Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, FIPRESCI) – międzynarodowa organizacja non-profit zrzeszająca krytyków filmowych z całego świata. Za cel stawia sobie promocję kina i sztuki filmowej. Została utworzona w czerwcu 1930 roku w Brukseli i obecnie zrzesza ponad 50 państw.
International Federation of Football History & StatisticsMiędzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków FutboluMiędzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (ang. International Federation of Football History & Statistics – IFFHS) – założona 27 marca 1984 w Lipsku organizacja zajmująca się badaniem historii piłki nożnej i prowadzeniem statystyk dotyczących tego sportu. Jej obecna siedziba mieści się w Bonn. Prowadzi m.in. comiesięczny i coroczny ranking klubów piłkarskich na świecie oraz coroczny ranking sędziów.
International Federation of GymnasticsMiędzynarodowa Federacja GimnastycznaMiędzynarodowa Federacja Gimnastyczna, FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) - Instytucja zrzeszająca organizacje sportowe (gimnastyczne). W Polsce jest to Polski Związek Gimnastyczny. Założona w roku 1881, aktualnie posiada 126 członków. Siedziba FIG znajduje się w Lozannie, w Szwajcarii.
International Finance CorporationMiędzynarodowa Korporacja FinansowaMiędzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. International Finance Corporation, skr. IFC) – organizacja afiliowana przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, która powstała w 1956 roku. Mimo posiadania statusu organizacji niezależnej MKF ściśle współpracuje z Bankiem Światowym i stanowi istotne uzupełnienie jego działalności. Jest największą międzynarodową organizacją finansową udzielającą pomocy finansowej sektorowi prywatnemu i spółdzielczemu krajów rozwijających się. Obecnie do MKF należą 182 kraje.
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju RolnictwaMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD - International Fund for Agricultural Development) powstał w 1977 roku. Organizacja wyspecjalizowana ONZ. Fundusz ma za zadanie polepszać sytuację w krajach dotkniętych głodem i biedą, za pomocą pożyczek na warunkach preferencyjnych i darowizn na walkę z głodem. Siedziba organizacji znajduje się w Rzymie.
International Handball FederationMiędzynarodowa Federacja Piłki RęcznejMiędzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (oficjalny skrót IHF od ang. International Handball Federation) — międzynarodowa organizacja z siedzibą w Bazylei, utworzona 11 lipca 1946 (podczas kongresu założycielskiego w Kopenhadze), zrzeszająca 172 krajowe związki piłki ręcznej. Jej poprzedniczką była Międzynarodowa Amatorska Federacja Piłki Ręcznej (IAHF), utworzona 4 sierpnia 1928 na kongresie założycielskim w Amsterdamie (odbywającym się w czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928).
International Hockey FederationMiędzynarodowa Federacja Hokeja na TrawieFIH – Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie; ang. International Hockey Federation (Fédération Internationale de Hockey sur Gazon, czyli FIH) – organizacja hokeja na trawie powstała w 7 stycznia 1924 roku. Obecnie zrzesza 127 państw (17 z Afryki, 30 z Azji, 45 z Europy, 9 z Oceanii i 26 z Ameryki). Początkowo siedzibą była w Brukseli, a od 2005 znajduje się w Lozannie. Prezydentem FIH jest od 29 listopada 2008 Hiszpan Leandro Negre. W 1927 roku powstało IFWHA (International Federation of Women's Hockey Associations), federacja zajmująca się kobiecym hokejem na trawie.
International Hydrographic OrganizationMiędzynarodowa Organizacja HydrograficznaMiędzynarodowa Organizacja Hydrograficzna, IHO (ang.: International Hydrographic Organization, fr.: Organisation hydrographique internationale) – jest to pozarządowa organizacja międzynarodowa powołana w 1921. Organizacja ta jest efektem międzynarodowych konferencji i kongresów, które obywały się już od roku 1889. Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna wydaje biuletyn Limits of Oceans and Seas, w którym określa granice pomiędzy oceanami. Polskę reprezentuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
International Labour OrganizationMiędzynarodowa Organizacja PracyMiędzynarodowa Organizacja Pracy – MOP (ang. International Labour Organization – ILO, franc. Organisation Internationale du Travail – OIT, hiszp. Organización Internacional del Trabajo – OIT, ros. Международная организация труда МОТ) – organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi: ograniczaniem pracy dzieci (szczególnie w niebezpiecznych branżach), ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. Została utworzona 28 czerwca 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Po II wojnie światowej stała się organizacją afiliowaną przy ONZ. Siedziba tej organizacji znajduje się w Genewie. W 1969 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.
International Maritime OrganizationMiędzynarodowa Organizacja MorskaMiędzynarodowa Organizacja Morska, IMO (ang. International Maritime Organisation) jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.
International Mathematical UnionMiędzynarodowa Unia MatematycznaMiędzynarodowa Unia Matematyczna (ang. International Mathematical Union, IMU) – elitarna korporacja stowarzyszeń matematycznych, założona w 1950 roku w Nowym Jorku. Działalność rozwija głównie w celu współpracy przy organizowaniu kongresów międzynarodowych i przyznawaniu międzynarodowych wyróżnień (medal Fieldsa), a także organizowaniu ważniejszych sympozjów specjalistycznych i sprowadzaniu wybitnych wykładowców do różnych krajów. Władze Międzynarodowej Unii Matematycznej stanowi Komitet Wykonawczy wybierany co cztery lata przez Zgromadzenie Ogólne. Do Organizacji należy ponad 60 krajowych stowarzyszeń, każde z określoną liczbą głosów (np. Polska ma obecnie 3 głosy, USA i Rosja po 5 głosów). Jedną z najważniejszych agend Międzynarodowej Unii Matematycznej jest Międzynarodowa Komisja Naucza
International Monetary FundMiędzynarodowy Fundusz WalutowyMiędzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Powołana 1-22 lipca 1944 roku, na United Nations Monetary and Financial Conference (konferencji w Bretton Woods, New Hampshire) w USA. Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w marcu 1947. Obecnie zrzesza 188 państw.
International Olympic CommitteeMiędzynarodowy Komitet OlimpijskiMiędzynarodowy Komitet Olimpijski, MKOl (fr. Comité International Olympique, CIO; ang. International Olympic Committee, IOC) – międzynarodowa organizacja założona z inicjatywy barona Pierre'a de Coubertina 23 czerwca 1894 r. w Paryżu. Kieruje ruchem olimpijskim organizując co 2 lata igrzyska olimpijskie (na przemian zimowe i letnie). Komitet działa na podstawie Karty Olimpijskiej.
International Organization for MigrationMiędzynarodowa Organizacja ds. MigracjiMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (ang.: International Organization for Migration; fr.: l’Organisation internationale pour les migrations) – międzyrządowa organizacja założona w 1951 jako Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) w celu pomocy przesiedleńcom po II wojnie światowej. Organizacja ma siedzibę w Genewie. Należą do niej 132 państwa. Posiada budżet wynoszący około 746 mln euro, zatrudnia około 7300 pracowników. Utrzymuje kontakty z różnymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
International Organization for StandardizationMiędzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaMiędzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
International Paralympic CommitteeMiędzynarodowy Komitet ParaolimpijskiMiędzynarodowy Komitet Paraolimpijski (ang. International Paralympic Committee, IPC) – międzynarodowa organizacja typu non-profit kierująca ruchem paraolimpijskim. Została utworzona 22 września 1989, mając na celu „umożliwienie niepełnosprawnym sportowcom zdobywanie najwyższych umiejętności sportowych inspirując i ekscytując świat”. Członkowie IPC wybierani są przez narodowe komitety olimpijskie, afiliowane przy IPC, przez Międzynarodowe Organizacje Sportów dla Niepełnosprawnych, Międzynarodowe Federacje Sportowe i inne regionalne organizacje. Siedziba IPC mieści się w niemieckim mieście Bonn.
International Peace BureauMiędzynarodowe Stałe Biuro PokojuMiędzynarodowe Stałe Biuro Pokoju (ang. Permanent International Peace Bureau, fr. Bureau International Permanent de la Paix) – najstarsza międzynarodowa organizacja pokojowa, która powstała w 1891 i została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w 1910. Siedzibą organizacji jest Genewa.
International Phonetic AssociationMiędzynarodowe Towarzystwo FonetyczneMiędzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne (ang. International Phonetic Association – IPA, fr. L'Association Phonétique Internationale; początkowo Dhi Fonètik Tîcerz' Asóciécon) – stowarzyszenie powstałe w 1886 roku w Paryżu, z inicjatywy grupy nauczycieli języków z Wielkiej Brytanii, Francji, Danii oraz Niemiec. Jego celem jest szerzenie wiedzy na temat fonetyki jako dyscypliny naukowej oraz promowanie różnych praktycznych zastosowań tej nauki. W tym celu towarzystwo opracowało i propaguje międzynarodowy alfabet fonetyczny.
International Physicians for the Prevention of Nuclear WarLekarze Przeciw Wojnie NuklearnejMiędzynarodowy ruch \Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej\ (ang. International Physicians for the Prevention of Nuclear War – IPPNW) jest międzynarodowym stowarzyszeniem narodowych organizacji medycznych, których celem jest zapobieganie zagrożeniom związanym z wojną jądrową i dążenie do całkowitego zniesienia broni jądrowej. Ruch zapoczątkowali w roku 1980 dr Bernard Lown z Harvard School of Public Health i dr Jewgienij Czazow z Uniwersytetu Kardiologicznego ZSRR w związku z panującą w tym okresie zimną wojną. Wspólna korespondencja doprowadziła w grudniu 1980 do spotkania w Genewie sześciu amerykańskich i radzieckich lekarzy, na którym zdecydowano o powołaniu organizacji i ustalono jej cele.
International Security Assistance ForceMiędzynarodowe Siły Wsparcia BezpieczeństwaMiędzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF) – struktura wojsk operacyjnych wystawiona głównie przez siły zbrojne państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Utworzona na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowana prawnie na mocy rezolucji nr 1386 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001. 11 sierpnia 2003 siły ISAF przeszły pod kierownictwo NATO, co zostało usankcjonowane kolejną rezolucją ONZ nr 1510 z 13 października 2003.
International Ski FederationMiędzynarodowa Federacja NarciarskaMiędzynarodowa Federacja Narciarska (FIS – Fédération Internationale de Ski) – organizacja założona 2 lutego 1924, mająca za zadanie dbanie o rozwój narciarstwa na świecie, organizowanie zawodów, formalizowanie przepisów i precyzowanie zasad.
International Telecommunication UnionMiędzynarodowy Związek TelekomunikacyjnyMiędzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) – najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.
International Tennis FederationMiędzynarodowa Federacja TenisowaMiędzynarodowa Federacja Tenisowa (ang. International Tennis Federation, ITF) – organizacja przewodząca rozgrywkom tenisowym na świecie, skupia dwieście dwie narodowe organizacje. Została utworzona pod nazwą International Lawn Tennis Federation (ILTF) przez dwanaście narodowych stowarzyszeń tenisowych 1 marca 1913 roku w Paryżu. Od 1924 roku zaczęła oficjalnie kontrolować przebieg rozgrywek tenisowych na całym świecie wydając \Przepisy tenisa ITLF\. Na skutek wybuchu II wojny światowej siedzibę organizacji przeniesiono do Londynu. W 1977 roku z uwagi na malejący udział kortów trawiastych w rozgrywkach tenisowych z nazwy organizacji usunięto wyraz Lawn.
International Tribunal for the Law of the SeaMiędzynarodowy Trybunał Prawa MorzaMiędzynarodowy Trybunał Prawa Morza – sąd międzynarodowy rozstrzygający spory i wnioski dotyczące statków morskich oraz eksploatacji przez człowieka obszarów morskich, w tym dna morskiego. Został utworzony na podstawie Aneksu VI do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 stanowiącego Statut Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Trybunał ma swoją siedzibę w Hamburgu (art. 1 Aneksu). Od swojego powstania Trybunał rozstrzygał w 25 sprawach. Pierwsza sprawa, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, wpłynęła w 1997.
International Union for Conservation of NatureMiędzynarodowa Unia Ochrony PrzyrodyMiędzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii. Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.
International Union of Geological SciencesMiędzynarodowa Unia Nauk GeologicznychMiędzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (ang. International Union of Geological Sciences (IUGS)) – organizacja naukowa utworzona w 1961 roku w Paryżu[potrzebny przypis], wspierająca współpracę międzynarodową w dziedzinie geologii i nauk pokrewnych. Zrzesza 121 państw (wśród nich Polskę).
International Weightlifting FederationMiędzynarodowa Federacja Podnoszenia CiężarówMiędzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (ang. International Weightlifting Federation – IWF) – organizacja sportowa założona w 1905 roku, mająca za zadanie dbanie o rozwój podnoszenia ciężarów na świecie, organizowanie zawodów, formalizowanie przepisów i precyzowanie zasad. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przystąpił do IWF w 1926 roku.
International Workingmen's AssociationMiędzynarodowe Stowarzyszenie RobotnikówMiędzynarodowe Stowarzyszenie Robotników (Pierwsza Międzynarodówka) – międzynarodowa organizacja robotnicza założona 28 września 1864 roku w Londynie. Jej założycielami było 20 osób, m.in.: Henri Tolain, Friedrick Lessner, Hermann Jung, Karl Schapper, Konstanty Bobczyński, Ludwig Wolff. Za cel stawiała sobie koordynację działalności organizacji robotniczych z różnych krajów świata, miejsce wymiany doświadczeń i poglądów organizacji socjalistycznych oraz pomoc dla strajkujących i walczących o prawa robotnicze. Była forum, gdzie ścierały się osoby o bardzo zróżnicowanych poglądach od radykalnych działaczy anarchistycznych i komunistycznych do utopijnych socjalistów i umiarkowanych socjaldemokratów. Pierwszym przewodniczącym był Karol Marks a pierwszą siedzibą Londyn. Następnie siedziba zosta
Interstate Aviation CommitteeMiędzypaństwowy Komitet LotniczyMiędzypaństwowy Komitet Lotniczy (ros. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) – Mieżgosudarstwiennyj Awiacyonnyj Komitiet) – organizacja powołana 30 grudnia 1991 w celu badania przyczyn cywilnych wypadków lotniczych na terenie państw będących wcześniej republikami Związku Radzieckiego, a następnie skupionych wokół Wspólnoty Niepodległych Państw, zarejestrowana w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jako niezależna międzynarodowa organizacja regionalna.
Jehovah's WitnessesŚwiadkowie JehowyŚwiadkowie Jehowy, pełna nazwa Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy – restoracjonistyczny związek wyznaniowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe), oraz o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 roku w Pensylwanii (USA). W 2015 roku związek wyznaniowy liczył ponad 8,2 milionów głosicieli na całym świecie (w Polsce 122 tys.).
LENEuropejska Federacja PływackaLEN – Europejska Federacja Pływacka; (fr. Ligue Européenne de Natation) – europejska organizacja pływacka należąca do FINA. Powstała w 1927 roku w Bolonii we Włoszech. Od 2010 roku ma swoją siedzibę w Luksemburgu. LEN zrzesza 51 pływackich związków narodowych w Europie oraz Izrael, który w sportach olimpijskich należy do federacji europejskich. LEN jest kontrolowana przez Zarząd stworzony przez członków reprezentujących 17 różnych federacji. LEN nadzoruje sporty wodne w Europie: skoki do wody, pływanie, pływanie na otwartym akwenie, pływanie synchroniczne i piłkę wodną.
Latin UnionUnia ŁacińskaUnia Łacińska – organizacja międzynarodowa zrzeszająca państwa, w których używane są języki romańskie. Zajmuje się ochroną, wsparciem i promocją wspólnego dziedzictwa świata postłacińskiego. Utworzono ją w 1954 roku w Madrycie, w Hiszpanii. Jako sprawna instytucja, Unia Łacińska działała od roku 1983 do 2012. Liczyła 35 członków na całym świecie. Oficjalne nazwy unii to: \n* po francusku: Union Latine \n* po hiszpańsku: Unión Latina \n* po katalońsku: Unió Llatina \n* po portugalsku: União Latina \n* po rumuńsku: Uniunea Latină \n* po włosku: Unione Latina.
League of NationsLiga NarodówLiga Narodów (ang. League of Nations, fr. Société des Nations) – nieistniejąca już organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Statut Ligi został przyjęty przez konferencję pokojową w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Stał się on pierwszą częścią traktatu wersalskiego i wszedł w życie po ratyfikacji 10 stycznia 1920 roku.
Max Planck SocietyTowarzystwo Maxa PlanckaTowarzystwo Maxa Plancka (właściwie Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka z niem. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) (MPG) – niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego.
Médecins Sans FrontièresLekarze bez GranicLekarze bez Granic (fr. Médecins Sans Frontières, ang. Doctors Without Borders) – międzynarodowa organizacja pozarządowa utworzona w 1971 przez grupę francuskich lekarzy. Siedzibą organizacji jest Genewa. Organizacja powstała w wierze, że wszyscy ludzie mają prawo do opieki medycznej, i że to prawo jest ważniejsze niż granice państwowe. Lekarze z MSF ryzykują życie, by udzielać pomocy medycznej ludziom w strefach walk, które przedstawiciele innych organizacji, takich jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż opuścili z obawy o własne bezpieczeństwo.
Nansen International Office for RefugeesMiędzynarodowe Nansenowskie Biuro do spraw UchodźcówMiędzynarodowe Nansenowskie Biuro do spraw Uchodźców, ang. The Nansen International Office for Refugees – organizacja powołana przez Ligę Narodów w celu udzielania pomocy uchodźcom, działająca od 1 kwietnia 1931 do 31 grudnia 1938.
National Liberation Front (Algeria)Front Wyzwolenia NarodowegoFront Wyzwolenia Narodowego, Front de Libération Nationale (FLN), Dżabhat at-Tahrīr al-Waṭanī (arab. جبهة التحرير الوطني) – algierska organizacja polityczna powstała w 1954. W latach 1954-62 kierowała zbrojnym powstaniem narodowowyzwoleńczym. Od 1962 roku, po proklamowaniu niepodległości, została przekształcona w partię polityczną.
Nordic CouncilRada NordyckaRada Nordycka – organizacja subregionalna, forum konsultacyjne parlamentów i rządów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych, utworzona w 1952 roku. Państwa założycielskie to Dania, Islandia, Norwegia i Szwecja. W późniejszych latach dołączyły Finlandia (w 1955 roku), Grenlandia (w 1984), Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze (w 1970). Językami roboczymi Rady są duński, szwedzki oraz norweski, siedzibą jest Kopenhaga. Rada Nordycka jest wyjątkową organizacją, nie została bowiem utworzona na mocy umowy międzynarodowej (statutu), jak inne organizacje międzynarodowe, ale przez parlamenty krajów skandynawskich, które uchwaliły powołanie jej do życia.
Office of the United Nations High Commissioner for Human RightsWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw CzłowiekaWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) – organ ONZ powołany w grudniu 1993 roku z inicjatywy działaczy organizacji pozarządowych, głównie Human Rights Watch oraz Amnesty International podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu, w celu sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie dotyczącym praw człowieka. Siedzibą Urzędu Wysokiego Komisarza jest Genewa.
Organisation for the Prohibition of Chemical WeaponsOrganizacja ds. Zakazu Broni ChemicznejOrganizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) – organ wykonawczy konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 1997 roku. Organizacja odpowiedzialna jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących i eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Hadze, w Holandii. W 2013 roku OPCW została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla za „szeroko zakrojone działania mające na celu eliminację broni chemicznej”.
Organisation internationale de la FrancophonieMiędzynarodowa Organizacja FrankofoniiFrankofonia (fr. La Francophonie, z łac. Francus = 'Francuz' + gr. phone = 'głos, dźwięk') – termin utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Onésime Reclus (brata Élisée Reclus), oznaczający wspólnotę ludzi i państw posługujących się językiem francuskim. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja skupiająca rządy krajów francuskojęzycznych. Tylko w kilku z tych krajów francuski spełnia rolę pierwszoplanową, w pozostałych odgrywa już pomniejszą rolę.
Organisation of African UnityOrganizacja Jedności AfrykańskiejOrganizacja Jedności Afrykańskiej (OJA; ang. Organization of African Unity, OAU) – jedna z najważniejszych i najliczniejszych regionalnych organizacji międzynarodowych zrzeszająca niemal wszystkie państwa Afryki z wyjątkiem Maroka. Założona została 25 maja 1963 roku w Addis Abebie (Etiopia), która pozostawała jej siedzibą. Karta OJA podpisana na założycielskim zebraniu weszła w życie 13 września 1963W 2002 organizacja przestała istnieć i na jej miejsce została powołana Unia Afrykańska. Rocznica powołania OJA obchodzona jest jako Dzień Afryki.
Organisation of Islamic CooperationOrganizacja Współpracy IslamskiejOrganizacja Współpracy Islamskiej – międzynarodowa organizacja polityczno-religijna. Ma stałego przedstawiciela przy ONZ. Formalnie powstała w 1971 roku jako Organizacja Konferencji Islamskiej (OKI), chociaż de facto istniała już od konferencji w Rabacie w 1969 roku. W czerwcu 2011 roku OKI zmieniła nazwę na obecną tj. Organizacja Współpracy Islamskiej (OWI). Celem organizacji jest zacieśnianie współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej państw muzułmańskich. W ramach OWI działa wiele wyspecjalizowanych instytucji, m.in. Muzułmański Fundusz Solidarności i Islamski Bank Rozwoju.
Organization of American StatesOrganizacja Państw AmerykańskichOrganizacja Państw Amerykańskich (OPA, ang. Organization of American States, hiszp. Organización de los Estados Americanos, port. Organização dos Estados Americanos, franc. Organisation des États américains) – utworzona w 1948 r. na IX Międzyamerykańskiej Konferencji w Bogocie jako kontynuacja Unii Panamerykańskiej utworzonej w 1910 r. Członkami OPA są wszystkie państwa Ameryki. Jest, obok Paktu Rio i Paktu bogotańskiego, jednym z trzech filarów systemu międzyamerykańskiego. Według sformułowań tzw. Karty Bogoty, obowiązującej od 13 grudnia 1951 r:
Paneuropean UnionMiędzynarodowa Unia PaneuropejskaMiędzynarodowa Unia Paneuropejska – organizacja promująca paneuropeizm, ideę zjednoczenia Europy. Poprzednikami idei byli m.in. Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Victor Hugo, Giuseppe Mazzini, czy Teodor Korwin Szymanowski. Jej autorstwo jest przypisywane austriackiemu dyplomacie i hrabiemu Richardowi Coudenhove-Kalergiemu, który jako pierwszy ją gruntownie opracował i określił plan jej realizacji.
Paris ClubKlub ParyskiKlub Paryski – nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukturyzacja i umarzanie długów krajów. Dłużnicy są zwykle rekomendowani przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdy zawiodą inne metody oddłużania. Pierwsze spotkanie Klubu miało miejsce w 1956 r., gdy negocjacje podjęła Argentyna. Od tej pory uzyskano 383 porozumienia (stan w 2004 r.) dotyczące 79 krajów – od 1983 r. łączna suma negocjowanych umów wyniosła 427 mld USD[potrzebny przypis].
Party of the European LeftPartia Europejskiej LewicyPartia Europejskiej Lewicy (ang. Party of the European Left) – partia polityczna działająca na poziomie europejskim, grupująca partie i organizacje socjalistyczne i komunistyczne z Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich. Możliwe jest również członkstwo w EPL osób prywatnych oraz innych grup politycznych. EPL została założona w 2004 w celu startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia powstała 8 maja 2004 w Rzymie. Niektóre partie uczestniczące w PEL należą również do Europejskiej Lewicy Antykapitalistycznej.
Pasteur InstituteInstytut PasteuraInstytut Pasteura (fr. Institut Pasteur) - francuska, prywatna instytucja naukowo-badawcza non-profit, która została utworzona w Paryżu w 1888 roku z inicjatywy Akademii Nauk. Zajmuje się głównie mikrobiologią, immunologią, zwalczaniem chorób zakaźnych oraz produkcją szczepionek i surowic. Nazwa tej instytucji pochodzi od jej założyciela i pierwszego dyrektora Ludwika Pasteura, który w roku 1885 po raz pierwszy wyprodukował skuteczną surowicę przeciw wściekliźnie. Instytut Pasteura został założony 4 czerwca 1887, a zaczął działalność 14 listopada 1888 roku.
Radio Free Europe/Radio LibertyRadio Wolna EuropaRadio Wolna Europa (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, ang. Radio Free Europe/Radio Liberty) – rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia „Radia Wolna Europa” i „Radia Swoboda”. Swoją misję określa następująco: „Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei”. Audycje tworzone są w ponad dwudziestu językach i nadawane na falach krótkich, przez satelity i Internet oraz retransmitowane lokalnie w wielu krajach na falach średnich i ultrakrótkich.
Reporters Without BordersReporterzy bez GranicReporterzy bez Granic (fr. Reporters Sans Frontières, RSF, ang. Reporters Without Borders, RWB, hiszp. Reporteros Sin Fronteras, RSF) – międzynarodowa organizacja pozarządowa, propagująca i monitorująca wolność prasy na całym świecie. Nazwa organizacji nawiązuje do organizacji Lekarze bez Granic (fr. Médecins Sans Frontières).
Republican Party (United States)Partia Republikańska (USA)Partia Republikańska (ang. Republican Party) – amerykańska konserwatywna partia polityczna założona w 1854, jedna z dwóch głównych sił politycznych w USA, obok Partii Demokratycznej. Potocznie nazywana Grand Old Party (GOP). W latach pięćdziesiątych XIX wieku doszło do upadku systemu politycznego. Zniknęła Partia Wigów i doszło do rozłamu w Partii Demokratycznej. Republikanie już w 1856 roku wystawili swojego kandydata w wyborach prezydenckich. John C. Frémont zdobył 33% głosów.
Russian Academy of SciencesRosyjska Akademia NaukRosyjska Akademia Nauk założona w 1724 (otwarta w 1725) w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na: \n* Cesarską Akademię Nauk (koniec XVIII w.-1917), \n* Rosyjską Akademię Nauk (1917-1925) \n* Akademię Nauk ZSRR (1925-1991). Od momentu powstania do maja 1917 powszechnie nazywana była Petersburską Akademią Nauk. Polskimi członkami Rosyjskiej Akademii Nauk byli m.in.:
Salesians of Don BoscoSalezjanieTowarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi. Ks. Jan Bosko swoje życie poświęcił młodzieży i dzieciom, organizując dla nich oratoria (miejsca nauki, zabawy, modlitwy i pracy), a także szkoły dające zawód i szanse dalszej nauki. Spośród jego wychowanków założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego. W 1876 ta nowa wspólnota zakonna liczyła już 330 członków. W 1887 (tzn. na rok przed śmiercią ks. Bosko) zgromadzenie liczyło 1049 salezjanów.
Sciences PoInstytut Nauk Politycznych w ParyżuInstytut Nauk Politycznych w Paryżu (fr. Institut d’Études Politiques de Paris), znany także jako Sciences Po Paris – elitarna wyższa uczelnia we Francji przynależąca do kategorii grandes écoles.
Second InternationalDruga MiędzynarodówkaDruga Międzynarodówka była międzynarodowym stowarzyszeniem partii i organizacji socjalistycznych. Organizacja powstała 14 lipca 1889 roku w Paryżu. Została założona przez partie socjaldemokratyczne z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Belgii. Kontynuowała pracę rozwiązanej Pierwszej Międzynarodówki, z której wykluczono zwolenników silnego ruchu anarchosyndykalistycznego. Po zakończeniu I wojny światowej międzynarodowy ruch socjalistyczny podzielił się na dwa nurty:
Shanghai Cooperation OrganisationSzanghajska Organizacja WspółpracySzanghajska Organizacja Współpracy (SOW; ros. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Szanchajskaja organizacyja sotrudniczestwa (SzOS), chiń. 上海合作组织, Shànghǎi Hézuò Zǔzhī) – regionalna organizacja międzynarodowa, powołana 15 czerwca 2001 przez Rosję, Chińską Republikę Ludowa, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan (istniejącą od 1996 tzw. Szanghajską Piątkę), w 2001 dołączył do niej Uzbekistan. Jej celem jest umacnianie bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej, poprzez wielopłaszczyznową współpracę Rosji i Chin. Jakkolwiek istnieją projekty przekształcenia SOW w sojusz wojskowy, to organizacja ta pozostaje na razie paktem politycznym państw.
Society of JesusJezuiciTowarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu), jezuici – męski papieski zakon apostolski założony przez Ignacego Loyolę. Cechą charakterystyczną jego charyzmatu jest dyspozycyjność do służenia papieżowi we wszelkich możliwych dziedzinach, a zwłaszcza w zadaniach najtrudniejszych; w związku z tym nie ma ściśle ustalonego zakresu działania, gdyż wyznaczają go znaki czasu. Dało Kościołowi 1 papieża, 41 kardynałów, 5 patriarchów, 87 arcybiskupów i 269 biskupów oraz 50 świętych i 180 błogosławionych. Było i jest najpotężniejszym oraz najbardziej liberalnym zgromadzeniem zakonnym.
South Asian Association for Regional CooperationPołudniowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejPołudniowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SAARC) – organizacja polityczna i gospodarcza, w skład której wchodzi osiem krajów Południowej Azji. Zostało ono utworzone 8 grudnia 1985 r. przez Indie, Pakistan, Bangladesz, Sri Lankę, Nepal, Malediwy i Bhutan. W kwietniu 2007, na szczycie Stowarzyszenia, Afganistan stał się jego ósmym członkiem.
Svalbard Global Seed VaultGlobalny Bank NasionGlobalny Bank Nasion (norw. Svalbard globale frøhvelv) – bank nasion znajdujący się na norweskim archipelagu Svalbard na wyspie Spitsbergen. Zbudowany w celu bezpiecznego przechowywania nasion roślin jadalnych z całego świata. Bank ulokowany jest w tunelu wydrążonym w wiecznej zmarzlinie. Za sprawą bardzo niskiej temperatury otoczenia, przechowywanie nasion odbywa się bez wykorzystania elektryczności. Budynek działa bez stałego personelu.
Swedish AcademyAkademia SzwedzkaAkademia Szwedzka (szw. Svenska Akademien, także De Aderton) – niezależna organizacja, której celem jest promowanie literatury szwedzkojęzycznej i języka szwedzkiego. Akademia co roku nominuje laureata Literackiej Nagrody Nobla.
The Salvation ArmyArmia ZbawieniaArmia Zbawienia (ang. Salvation Army) – chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, metodystycznym i uświęceniowym, zorganizowane w sposób hierarchiczny na podobieństwo organizacji militarnych. Armia Zbawienia jako zjawisko religijne określane jest mianem salwacjonizmu (ang. salvation). Wyznanie znane jest z szerokiej i intensywnej działalności charytatywnej. W Polsce zarejestrowane pod nazwą Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w RP.
Union for the MediterraneanUnia na rzecz Regionu Morza ŚródziemnegoUnia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (ang. Union for the Mediterranean, fr. Union pour la Méditerranée, hiszp. Unión por el Mediterráneo, ar. الاتحاد من أجل المتوسط) – wspólnota państw członkowskich Unii Europejskiej i państw położonych nad Morzem Śródziemnym, powołana oficjalnie w czasie konferencji w Paryżu w dniach 13-14 lipca 2008 roku. Siedziba wspólnoty znajduje się w Barcelonie.
Union of South American NationsUnia Narodów PołudniowoamerykańskichUnia Narodów Południowoamerykańskich (w języku hiszpańskim Unasur: Unión de Naciones Suramericanas, w języku portugalskim UNASUL: União de Nações Sul-Americanas) jest wspólnotą polityczną i ekonomiczną dwunastu krajów południowoamerykańskich ustanowioną 8 grudnia 2004 w Cusco w Peru podczas III Szczytu Południowoamerykańskiego. Na I Południowoamerykańskim Szczycie Energetycznym między 16 a 17 kwietnia 2007 na wyspie Margarita (Wenezuela) przywódcy południowoamerykańscy zdecydowali, że Południowoamerykańska Wspólnota Narodów zmieni nazwę na Unię Narodów Południowoamerykańskich, a jej stały sekretariat będzie miał siedzibę w mieście Quito (Ekwador). Néstor Kirchner (były prezydent Argentyny) został mianowany pierwszym Sekretarzem Generalnym.
United NationsOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrganizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations, UN; fr. Organisation des Nations Unies; hiszp. Organización de las Naciones Unidas; ros. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj; arab. الأمم المتحدة , al-Umam al-Muttahida; chiń. 联合国 , Liánhéguó) – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
United Nations Development ProgrammeProgram Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuProgram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme, fr. Programme des Nations unies pour le développement), agenda ONZ powstała w 1965, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju. Działania UNDP wspierają pozytywne zmiany w krajach poprzez udostępnianie społeczeństwom wiedzy, doświadczenia oraz środków pieniężnych i intelektualnych. Siedzibą agendy jest Nowy Jork. UNDP działa w 166 krajach, gdzie wspomaga rozwiązywanie globalnych i krajowych problemów rozwojowych. Dzięki pomocy UNDP, kraje rozwijające się mogą w efektywny sposób wykorzystywać otrzymaną pomoc.
United Nations Economic Commission for EuropeEuropejska Komisja GospodarczaEuropejska Komisja Gospodarcza (EKG) (ang. United Nations Economic Commission for Europe, skrót: UNECE lub ECE) – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powołano ją do życia w 1947 roku w celu odbudowy powojennej Europy. Siedzibą UNECE jest Genewa. Współpraca UE-EKG wyraźne sukcesy odniosła na polu ochrony środowiska, czego wyrazem jest przyjęcie przez UE czterech konwencji o kontroli zanieczyszczeń. Ścisła współpraca podejmowana jest również w zakresie:
United Nations Environment ProgrammeProgram Środowiskowy Organizacji Narodów ZjednoczonychProgram Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, (ang. United Nations Environment Programme, UNEP) – agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii.Program: \n* zdrowie a środowisko; \n* ekosystemy lądowe; \n* środowisko a rozwój; \n* oceany; \n* klęski naturalne.
United Nations General AssemblyZgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów ZjednoczonychZgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ZO, zwane również Parlamentem Narodów – jeden z sześciu głównych organów ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.
United Nations High Commissioner for RefugeesWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw UchodźcówWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) – urząd będący organem ONZ, upoważnionym do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań, mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie, w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
United Nations Human Rights CouncilRada Praw Człowieka ONZRada Praw Człowieka ONZ (ang. Human Rights Council) – organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ działający od 2006 roku. Zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji. Miało to służyć głównie poprawie efektywności działania tego organu. Jej siedziba znajduje się w Genewie.
United Nations Industrial Development OrganizationOrganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju PrzemysłowegoOrganizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - UNIDO)Powstała w 1966 roku jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jako organizacja wyspecjalizowana działa od 1986 r. Główną siedzibą organizacji jest Wiedeń. Cele organizacji: \n* popieranie rozwoju przemysłu krajów rozwijających się w formie organizowania współpracy regionalnej i krajowej, \n* pomoc przy modernizacji przemysłu, \n* wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego.
United Nations Population FundFundusz Ludnościowy Narodów ZjednoczonychFundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund, UNFPA) - fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzący działania związane z szeroko rozumianymi sferami praw kobiet, świadomego rodzicielstwa, poprawy warunków rodzenia oraz walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Fundusz powstał w 1969 jako Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Działań Ludnościowych (UNFPA). W 1987 zmieniono jego nazwę na obecną, ale pozostawiono znany już na świecie skrót. Najważniejszymi dziedzinami, w których Fundusz prowadzi i finansuje projekty, są:
United Nations SecretariatSekretariat ONZSekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. UN Secretariat) – organ administrujący i koordynujący prace ONZ. Instytucję Sekretariatu wprowadziła Karta Narodów Zjednoczonych (1945), w art. 7 oraz rozdziale XV (art. 97-101); do zadań Sekretariatu obok bieżącego nadzoru prac zaliczono także sygnalizowanie Radzie Bezpieczeństwa o zagrożeniach dla świata i pokoju. Sekretariat zatrudnia około 15 tysięcy pracowników.
United Nations Security CouncilRada Bezpieczeństwa ONZRada Bezpieczeństwa ONZ – jeden z sześciu organów głównych Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych (jej istnieniu i kompetencjom poświęcono rozdział V, VI i VII KNZ). Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.
United Nations Trusteeship CouncilRada Powiernicza ONZRada Powiernicza ONZ – składała się z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, państw zarządzających terytoriami powierniczymi (na początku było ich 8) oraz wybranych w tej samej liczbie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ państw nie administrujących terytoriami zależnymi. Powołana została do kontroli nad terytoriami powierniczymi do momentu ich usamodzielnienia, aby działać w interesie ich mieszkańców. Ze względu na to, że terytoria te – w większości terytoria mandatowe Ligi Narodów oraz terytoria przejęte od państw pokonanych w czasie drugiej wojny światowej – uzyskały samodzielność, działalność Rady Powierniczej została zawieszona, a jej misja wypełniona. Ostatnim terytorium było Palau, które stało się członkiem ONZ w 1994 roku.
United Nations peacekeepingOperacje wsparcia pokojuOperacje wsparcia pokoju – operacja poszerzająca możliwości zarówno zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju. Polega na rozmieszczeniu sił pokojowych ONZ w rejonie konfliktu, za zgodą wszystkich zainteresowanych stron, składających się zwykle z części wojskowej, policyjnej i cywilnej.
United States Department of AgricultureDepartament Rolnictwa Stanów ZjednoczonychDepartament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Agriculture, USDA; obyczajowo Agriculture Department) (siedziba: 38°53′12″N 77°01′47″W/38,886667 -77,029722) – departament Stanów Zjednoczonych, odpowiednik polskiego ministerstwa rolnictwa. W 2007 USDA miało 105 778 pracowników, obecnie operując budżetem o wysokości 95 miliardów dolarów (2009). USDA jest kierowane przez Sekretarza Rolnictwa, który jest członkiem gabinetu prezydenta. Obecnie jest to od stycznia 2009 Tom Vilsack, a jego zastępcą, Charles F. Conner.
United States Department of CommerceDepartament Handlu Stanów ZjednoczonychDepartament Handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Commerce) jest resortem rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnym za promocję wzrostu gospodarczego. Utworzony 14 lutego 1903 jako Departament Handlu i Pracy (United States Department of Commerce and Labor). 4 marca 1913 zmienił nazwę na Departament Handlu (Department of Commerce).
United States Department of DefenseDepartament Obrony Stanów ZjednoczonychDepartament Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Defense, DoD) - urząd federalny Stanów Zjednoczonych, na którym spoczywa obowiązek koordynowania i nadzorowania agencji i funkcji rządu, wiążących się z bezpieczeństwem narodowym i siłami zbrojnymi. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych jest członkiem rządu (cabinet).
United States Department of EnergyDepartament Energii Stanów ZjednoczonychDepartament Energii Stanów Zjednoczonych (ang. The United States Department of Energy (DOE) – urząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmujący się problemami energii i bezpieczeństwa materiałów nuklearnych. Do zadań DOE należą: amerykański program broni nuklearnych, produkcja reaktorów atomowych dla amerykańskiej floty, oszczędność energii, badania w zakresie energii, odpady promieniotwórcze, i krajowa produkcja energii. Departament jest administrowany przez sekretarza energii, z siedzibą w Waszyngtonie.
United States Department of JusticeDepartament Sprawiedliwości Stanów ZjednoczonychDepartament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Justice) – jeden z departamentów Gabinetu Stanów Zjednoczonych. Na jego czele stoi prokurator generalny Stanów Zjednoczonych. Zadaniem departamentu sprawiedliwości jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przestrzegania prawa w Stanach Zjednoczonych.
United States Department of the InteriorDepartament Zasobów Wewnętrznych Stanów ZjednoczonychDepartament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych[potrzebny przypis], Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (United States Department of the Interior, w skrócie: DOI) – resort rządu Stanów Zjednoczonych odpowiadający za ochronę przyrody i zarządzanie zasobami naturalnymi kraju. Zajmuje się również sprawami rdzennych Amerykanów. Departament ten został utworzony 3 marca 1849 roku.
United States Department of the TreasuryDepartament Skarbu Stanów ZjednoczonychDepartament Skarbu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of the Treasury) - organ wykonawczy federalnego rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe państwa. Został ustanowiony aktem Kongresu w 1789 roku. Departament Skarbu jest odpowiednikiem ministerstw finansów w innych krajach. Na czele Departamentu Skarbu stoi Sekretarz Skarbu. Pierwszym sekretarzem skarbu był Alexander Hamilton, który został zaprzysiężony 11 września 1789 roku przez prezydenta George'a Washingtona.
Universal Postal UnionŚwiatowy Związek PocztowyŚwiatowy Związek Pocztowy, lub Powszechny Związek Pocztowy; (fr. Union postale universelle, ang. Universal Postal Union, UPU) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w stolicy Szwajcarii Bernie.
Visegrád GroupGrupa WyszehradzkaGrupa Wyszehradzka (V4) – nieformalne zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. Powołane w 1991 roku przez trzy państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację) tworzące tzw. Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami grupy stały się Czechy i Słowacja. Jedyną instytucją grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund).
Western European UnionUnia ZachodnioeuropejskaUnia Zachodnioeuropejska (UZE) (ang. Western European Union – WEU) – istniejąca w latach 1954-2011 międzynarodowa organizacja wojskowa, która została utworzona na mocy tzw. układów paryskich z 23 października 1954, które po zakończeniu procesu ratyfikacji weszły w życie 5 maja 1955 przekształcając tym samym powstałą w 1948 Unię Zachodnią grupującą Francję, Wielką Brytanię i kraje Beneluksu. Rozwiązana 31 marca 2010 decyzją państw członkowskich z uwagi na wejście w życie traktatu lizbońskiego. Działalność organizacji została całkowicie wygaszona do 30 czerwca 2011.
World Anti-Doping AgencyŚwiatowa Agencja AntydopingowaŚwiatowa Agencja Antydopingowa (ang. The World Anti-Doping Agency, WADA, fr. Agence mondiale antidopage, AMA) – niezależna fundacja utworzona pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL) 10 listopada 1999 roku w Lozannie, w Szwajcarii. Jej celem jest koordynacja walki przeciwko używaniu niedozwolonych środków chemicznych w sporcie. W 2001 roku organizacja przeniosła swoją główną siedzibę do Montrealu, w Kanadzie. Od 2014 roku prezydentem fundacji jest Craig Reedie.
World BankBank ŚwiatowyBank Światowy (ang. World Bank) – instytucja finansowa, która rozpoczęła działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944, podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie instytucja zrzesza 188 krajów członkowskich a jej siedzibą jest Waszyngton.
World Council of ChurchesŚwiatowa Rada KościołówŚwiatowa Rada Kościołów (ang. World Council of Churches) – ekumeniczna organizacja chrześcijańska, założona w 1948 w Amsterdamie. Siedzibą organizacji jest Genewa. Warunkiem przystąpienia Kościołów do rady jest podzielanie wspólnego wyznawania wiary w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
World Economic ForumŚwiatowe Forum EkonomiczneŚwiatowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) – szwajcarska fundacja non-profit znana z organizacji corocznej konferencji w Davos. Konferencja w Davos jest spotkaniem prezesów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych (prezydentów, premierów i innych) oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy. Bierze w nim udział około 2000 osób. W roku 2013 konferencja odbyła się w dniach 23-27 stycznia. Oprócz konferencji w Davos fundacja organizuje również spotkania regionalne oraz publikuje raporty.
World Food ProgrammeŚwiatowy Program ŻywnościowyŚwiatowy Program Żywnościowy (ang. World Food Programme, WFP) – agencja ONZ, a także największa organizacja humanitarna świata powołana do zwalczania globalnego głodu. Jego siedziba mieści się w Rzymie, a biura znajdują się w ponad 80 krajach na całym świecie. Wizją WFP jest świat, w którym każdy człowiek ma stały dostęp do żywności potrzebnej do aktywnego i zdrowego trybu życia. Według WFP bez żywności nie istnieje trwały pokój, demokracja i rozwój.
World Health OrganizationŚwiatowa Organizacja ZdrowiaŚwiatowa Organizacja Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO) – organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa. W 1946 r. ONZ zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia w Nowym Jorku, gdzie 61 krajów ratyfikowało konstytucję WHO. W roku 1948 gdy WHO rozpoczęła działalność, liczba członków sięgała 88. Do WHO należą obecnie 194 kraje. Głównym obchodem, organizowanym przez WHO co roku w dniu 7 kwietnia, jest Światowy Dzień Zdrowia, rocznica złożenia w 1948 r. 26 ratyfikacji, co oznaczało nabranie mocy przez Konstytucję wg jej art. 80.
World Heritage CommitteeKomitet Światowego DziedzictwaKomitet Światowego Dziedzictwa właśc. Międzyrządowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego (ang. World Heritage Committee) – komitet ustanowiony przez Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1976 roku do realizacji jej postanowień. Komitet prowadzi Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
World Intellectual Property OrganizationŚwiatowa Organizacja Własności IntelektualnejŚwiatowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.
World Meteorological OrganizationŚwiatowa Organizacja MeteorologicznaŚwiatowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization – WMO) z siedzibą w Genewie.
World Organization of the Scout MovementŚwiatowa Organizacja Ruchu SkautowegoWOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Skupia ponad 40 mln członków w 163 państwach (2016) – głównie skautów (chłopców), ale czasami również skautki (dziewczynki), w przypadku gdy dana organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS. W Polsce członkiem WOSM jest Związek Harcerstwa Polskiego (członek-założyciel WOSM w latach 1920–1949 i ponownie od 1996 roku).
World Social ForumŚwiatowe Forum SpołeczneŚwiatowe Forum Społeczne (ang. World Social Forum – WSF) to odbywające się co roku spotkania ludzi związanych z ruchem alternatywnej globalizacji. Spotkania te mają na celu koordynację kampanii o zasięgu światowym, dzielenie się i wypracowywanie strategii organizacyjnych oraz wymianę informacji pomiędzy ludźmi z różnych części świata zajmujących się różnymi tematami. W ślad za Światowym Forum Społecznym zorganizowano wiele regionalnych i krajowych forów społecznych, w tym m.in. Europejskie Forum Społeczne, Azjatyckie Forum Społeczne, Europejskie Forum Edukacyjne oraz Polskie Forum Społeczne.
World Tourism OrganizationŚwiatowa Organizacja TurystykiŚwiatowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization – UNWTO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego. Powstała w 1975 z przekształcenia Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (International Union of Official Travel Organisations skr. UIOOT), kiedy zaczął obowiązywać jej Statut uchwalony w 1970. Jej siedziba znajduje się w Madrycie.
World Trade OrganizationŚwiatowa Organizacja HandluŚwiatowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO; hiszp. Organización Mundial del Comercio, OMC; fr. Organisation mondiale du commerce, OMC) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), została powołana w 1994 w Marrakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. \n* sprzedaż transgraniczna \n* świadczenie i konsumpcja usług za granicą \n* obecność handlowa za granicą \n* fizyczna obecność świadczących usługi